ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Δημότης μας είναι παντρεμένος, έχει οικογενειακή μερίδα στο Δήμο μας, με αρχικό μέλος τον ίδιο, 2ο μέλος τη σύζυγό του, 3ο και 4ο μέλος τα εντός γάμου παιδιά του από τον γάμο. Το 5ο μέλος είναι το αναγνωρισμένο του τέκνο εκτός γάμου με ενδεικτική εγγραφή, επειδή ακολουθεί τη δημοτικότητα της μητέρας του. Ο δημότης ζητάει από την υπηρεσία μας, να διαγράψουμε το αναγνωρισμένο ανήλικο τέκνο από αυτή τη μερίδα και να το εγγράψουμε σε άλλη. Μπορούμε να διαγράψουμε το αναγνωρισμένο τέκνο και να ανοίξουμε νέα μερίδα με δύο ενδεικτικές εγγραφές (πατέρα και τέκνου);

Δεν μπορείτε να έχετε μόνο ενδεικτικές εγγραφές σε μια μερίδα, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία κανονική εγγραφή. Τα παιδιά πρέπει να είναι εγγεγραμμένα έστω και ενδεικτικά στην οικογενειακή μερίδα του πατέρα, στην οποία αυτός εμφανίζεται ως πρώτο μέλος με κανονική εγγραφή.