ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019

Δηλώθηκε μία εκπρόθεσμη γέννηση του 2009, η οποία είχε γίνει στο νοσοκομείο της πόλης Γ.. Οι γονείς είναι αλλοδαποί. Ο πατέρας είναι νόμιμα στη χώρα όμως η μητέρα είναι παράνομη. Επιθυμούν να κάνουν ονοματοδοσία. Είναι εφικτή, παρόλο που η μητέρα δεν έχει άδεια διαμονής; Εάν δεν μπορούν να κάνουν ονοματοδοσία στο ληξιαρχείο μας, με ποιον τρόπο μπορούν να δώσουν όνομα στο παιδί προκειμένου να εκδοθεί διαβατήριο;

Ονοματοδοσία γίνεται όταν και οι δύο γονείς από κοινού δηλώσουν το όνομα του τέκνου τους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να είναι ικανοί για δικαιοπραξία και να αποδεικνύουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Σε περιπτώσεις αλλοδαπών που δεν έχουν νόμιμη διαμονή στη χώρα, αυτό δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί.
Έτσι, παράνομοι αλλοδαποί δεν μπορούν να προβούν σε ονοματοδοσία του τέκνου τους. Πιθανόν να μπορούν να κάνουν ονοματοδοσία στην πρεσβεία ή στο προξενείο τους.