ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019

Δάπεδο ασφαλείας λογίζονται και τα φυσικά υλικά όπως η άμμος και το βότσαλο;

Δάπεδο ασφαλείας ορίζεται οτιδήποτε εμπίπτει στην κατηγορία δαπέδου ασφαλείας το οποίο μπορεί να πιστοποιηθεί ως τέτοιο.