ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019

Από το ληξιαρχείο Χ μάς προσκομίσθηκε ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην οποία καταχωρήθηκε η ονοματοδοσία ενηλίκου. Ισχύει η ονοματοδοσία σε ενήλικο ή χρειάζεται βάπτιση;

Ο ενήλικος μπορεί να κάνει μόνος του ονοματοδοσία για τον εαυτό του, σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί κύριο όνομα στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του.
Σε ανήλικο προβαίνουν στην ονοματοδοσία και οι δύο γονείς από κοινού.