ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

α) Όταν το σύστημα αλλάζει τόμο (στις 250 πράξεις), τότε ο τόμος είναι από 250 πράξεις και όχι από 250 φύλλα; Διότι π.χ. στην καταχώριση διαζυγίων έχουμε 2 φύλλα. β) Η αρίθμηση γίνεται από το ίδιο το σύστημα; γ) Η υπογραφή του ληξιάρχου υπάρχει στην κάθε καταχώριση;

α) Το σύστημα αλλάζει τόμο όταν αριθμήσει 250 πράξεις.
β) Η αρίθμηση γίνεται αυτόματα από το ίδιο το σύστημα.
γ) H εκτυπωμένη ληξιαρχική πράξη που βάζετε στο αρχείο έχει την υπογραφή του ληξιάρχου.