ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019
01.04.2019

(25-01-2018) Πως καταχωρώ έκθεση λύσης γάμου που αφορά ΛΠ γάμου που εκδόθηκαν προ της έναρξης λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ (προ 8/5/2013); Τι ενέργειες κάνει το Ληξιαρχείο προορισμού;

Καταχωρώ την Έκθεση Λύσης Γάμου επιλέγοντας την ένδειξη «Δεν συνδέεται με Κύρια Πράξη» και καταχωρώντας χειροκίνητα τα πεδία: “Ληξιαρχείο”, “Αριθμό”, “Τόμο” και “Έτος” της ΛΠ Γάμου. Το Ληξιαρχείο προορισμού θα παραλάβει την εκκρεμότητα της Έκθεσης, θα μπορεί την δει και να την τυπώσει μέσα από τις εκκρεμότητες, αλλά δεν θα μπορεί να την διεκπεραιώσει αυτόματα μέσω το ΠΣ ΜΗΠΟΛ. Θα πρέπει να καταχωρήσει την μεταβολή στο χειρόγραφο βιβλίο, να αποστείλει αντίγραφο στο Δημοτολόγιο και να κλείσει χειροκίνητα την εκκρεμότητα της έκθεσης στο ΠΣ ΜΗΠΟΛ.