ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 03 Ιουνίου 2023

Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης – Οδηγίες