ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 20 Απριλίου 2024

Επικυρωμένοι Προϋπολογισμοί 2024

Έγγραφο  516/03-01-2024 Υποβολή Επικυρωμένου Π/Υ 2024


Επικυρωμένοι προϋπολογισμοί 2024