ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

Επικυρωμένοι Προϋπολογισμοί 2023

Έγγραφο  1389/05-01-2023 Υποβολή Επικυρωμένου Π/Υ 2023


Πρότυπα αρχεία υποβολής Επικυρωμένου Π/Υ 2023