ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Επικυρωμένοι Προϋπολογισμοί 2022

Έγγραφο  88596/29-11-2021 Υποβολή Επικυρωμένου Π/Υ 2022


Πρότυπα αρχεία υποβολής Επικυρωμένου Π/Υ 2022