ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5102/2024 (Α΄55) των κυριότερων προθεσμιών και ενεργειών για τη διενέργεια των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024