ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022
Εκλογές
2014 Αρ. 16 ΠΠρΧαλκιδικής 2014_16
2014 Αρ. 63 ΕλΣυν 2014_63
2011 Αρ. 1 ΔΠρΤρικ 2011_1
2010 Αρ. 350 ΔΠρΠυργ 2010_350
2011 Αρ. 35 ΔΠρΠυργ 2011_35
2011 Αρ. 36 ΔΠρΠυργ 2011_36
2011 Αρ. 44 ΔΠρΠυργ 2011_44
2011 Αρ. 53 ΔΠρΠυργ 2011_53
2011 Αρ. 117 ΔΠρΠυργ 2011_117
2014 Αρ. 4515 ΔΠρΠειρ 2014_4515
2011 Αρ. 7 ΔΠρΛαρ 2011_7
2011 Αρ. 1 ΔΠρΚομοτ 2011_1
2014 Αρ. 479 ΔΠρΚαβ 2014_479
2011 Αρ. 6 ΔΠρΘεσσαλ 2011_6
2011 Αρ. 7 ΔΠρΗρακλ 2011_7
2011 Αρ. 49 ΔΠρΗρακλ 2011_49
2014 Αρ. 90 Γν ΝΣΚ 90_2014
2014 Αρ. 116 Γν ΝΣΚ 116_2014
1986 Αρ. 1401 ΣτΕ 1986_1401
1987 Αρ. 228 ΣτΕ 1987_228
1991 Αρ. 2292 ΣτΕ 1991_2292
1991 Αρ. 2294 ΣτΕ 1991_2294
1991 Αρ. 2297 ΣτΕ 1991_2297
1992 Αρ. 1816 ΣτΕ 1992_1816
1993 Αρ. 1273 ΣτΕ 1993_1273
1995 Αρ. 1657 ΣτΕ 1995_1657
1995 Αρ. 4394 ΣτΕ 1995_4394
1995 Αρ. 4404 ΣτΕ 1995_4404
1996 Αρ. 810 ΣτΕ 1996_810
1996 Αρ. 2661 ΣτΕ 1996_2661
1996 Αρ. 3614 ΣτΕ 1996_3614
1996 Αρ. 3657 ΣτΕ 1996_3657
1996 Αρ. 3658 ΣτΕ 1996_3658
1996 Αρ. 4704 ΣτΕ 1996_4704
2000 Αρ. 198 ΣτΕ 2000_198
2000 Αρ. 914 ΣτΕ 2000_914
2000 Αρ. 1325 ΣτΕ 2000_1325
2000 Αρ. 1853 ΣτΕ 2000_1853
2000 Αρ. 2291 ΣτΕ 2000_2291
2000 Αρ. 3002 ΣτΕ 2000_3002
2000 Αρ. 3037 ΣτΕ 2000_3037
2000 Αρ. 3156 ΣτΕ 2000_3156
2000 Αρ. 3160 ΣτΕ 2000_3160
2001 Αρ. 545 ΣτΕ 2001_545
2002 Αρ. 320 ΣτΕ 2002_320
2002 Αρ. 1533 ΣτΕ_2002_1533
2002 Αρ. 1865 ΣτΕ 2002_1865
2002 Αρ. 1902 ΣτΕ 2002_1902
2002 Αρ. 2312 ΣτΕ 2002_2312
2003 Αρ. 2511 ΣτΕ 2003_2511
2003 Αρ. 3023 ΣτΕ 2003_3023
2003 Αρ. 3180 ΣτΕ 2003_3180
2003 Αρ. 3183 ΣτΕ 2003_3183
2003 Αρ. 3323 ΣτΕ 2003_3323
2003 Αρ. 3324 ΣτΕ 2003_3324
2004 Αρ. 17 ΣτΕ 2004_17
2004 Αρ. 117 ΣτΕ 2004_117
2004 Αρ. 121 ΣτΕ 2004_121
2004 Αρ. 342 ΣτΕ 2004_342
2004 Αρ. 379 ΣτΕ 2004_379
2004 Αρ. 1426 ΣτΕ 2004_1426
2004 Αρ. 1557 ΣτΕ 2004_1557
2004 Αρ. 2166 ΣτΕ 2004_2166
2004 Αρ. 3353 ΣτΕ 2004_3353
2006 Αρ. 1842 ΣτΕ 2006_1842
2007 Αρ. 1279 ΣτΕ 2007_1279
2007 Αρ. 1534 ΣτΕ 2007_1534
2007 Αρ. 1766 ΣτΕ 2007_1766
2007 Αρ. 1794 ΣτΕ 2007_1794
2007 Αρ. 1795 ΣτΕ 2007_1795
2007 Αρ. 2037 ΣτΕ 2007_2037
2007 Αρ. 2227 ΣτΕ 2007_2227
2007 Αρ. 3083 ΣτΕ 2007_3083
2007 Αρ. 3237 ΣτΕ 2007_3237
2007 Αρ. 3316 ΣτΕ 2007_3316
2007 Αρ. 3464 ΣτΕ 2007_3464
2008 Αρ. 1071 ΣτΕ 2008_1071
2008 Αρ. 1437 ΣτΕ 2008_1437
2008 Αρ. 1454 ΣτΕ 2008_1454
2008 Αρ. 2377 ΣτΕ 2008_2377
2008 Αρ. 2476 ΣτΕ 2008_2476
2008 Αρ. 3096 ΣτΕ 2008_3096
2009 Αρ. 610 ΣτΕ 2009_610
2009 Αρ. 1920 ΣτΕ 2009_1920
2009 Αρ. 3685 ΣτΕ 2009_3685
2010 Αρ. 819 ΣτΕ 2010_819
2010 Αρ. 897 ΣτΕ 2010_897
2010 Αρ. 1667 ΣτΕ 2010_1667
2011 Αρ. 2054 ΣτΕ 2011_2054
2011 Αρ. 2123 ΣτΕ 2011_2123
2011 Αρ. 2242 ΣτΕ 2011_2242
2011 Αρ. 2296 ΣτΕ 2011_2296
2011 Αρ. 2301 ΣτΕ 2011_2301
2011 Αρ. 2302 ΣτΕ 2011_2302
2011 Αρ. 2585 ΣτΕ 2011_2585
2011 Αρ. 2586 ΣτΕ 2011_2586
2011 Αρ. 3018 ΣτΕ 2011_3018
2011 Αρ. 3067 ΣτΕ 2011_3067
2011 Αρ. 3224 ΣτΕ 2011_3224
2011 Αρ. 3374 ΣτΕ 2011_3374
2011 Αρ. 3375 ΣτΕ 2011_3375
2011 Αρ. 4053 ΣτΕ 2011_4053
2011 Αρ. 4054 ΣτΕ 2011_4054
2011 Αρ. 4398 ΣτΕ 2011_4398
2012 Αρ. 106 ΣτΕ 2012_106
2012 Αρ. 196 ΣτΕ 2012_196
2012 Αρ. 463 ΣτΕ 2012_463
2012 Αρ. 599 ΣτΕ 2012_599
2012 Αρ. 1049 ΣτΕ 2012_1049
2012 Αρ. 1066 ΣτΕ 2012_1066
2012 Αρ. 1383 ΣτΕ 2012_1383
2012 Αρ. 2130 ΣτΕ 2012_2130
2012 Αρ. 2456 ΣτΕ 2012_2456
2012 Αρ. 2471 ΣτΕ 2012_2471
2012 Αρ. 3525 ΣτΕ 2012_3525
2012 Αρ. 4439 ΣτΕ 2012_4439
2013 Αρ. 35 ΣτΕ 2013_35
2013 Αρ. 36 ΣτΕ 2013_36
2013 Αρ. 37 ΣτΕ 2013_37
2013 Αρ. 38 ΣτΕ 2013_38
2013 Αρ. 39 ΣτΕ 2013_39
2013 Αρ. 40 ΣτΕ 2013_40
2013 Αρ. 460 ΣτΕ 2013_460
2013 Αρ. 1085 ΣτΕ 2013_1085
2013 Αρ. 2140 ΣτΕ 2013_2140
2013 Αρ. 2777 ΣτΕ 2013_2777
2013 Αρ. 3213 ΣτΕ 2013_3213
2014 Αρ. 787 ΣτΕ 2014_787
2014 Αρ. 798 ΣτΕ 2014_798
2014 Αρ. 915 ΣτΕ 2014_915
2014 Αρ. 1788 ΣτΕ 2014_1788
2014 Αρ. 2856 ΣτΕ 2014_2856
2014 Αρ. 3668 ΣτΕ 2014_3668
2014 Αρ. 3745 ΣτΕ 2014_3745
2015 Αρ. 661 ΣτΕ 2015_661
2015 Αρ. 665 ΣτΕ 2015_665
2015 Αρ. 671 ΣτΕ 2015_671
2015 Αρ. 915 ΣτΕ 2015_915
2015 Αρ. 1012 ΣτΕ 2015_1012
2015 Αρ. 1457 ΣτΕ 2015_1457
2015 Αρ. 1464 ΣτΕ 2015_1464
2015 Αρ. 1717 ΣτΕ 2015_1717
2015 Αρ. 3623 ΣτΕ 2015_3623
2015 Αρ. 3624 ΣτΕ 2015_3624
2015 Αρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625
2015 Αρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626
2015 Αρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209
2017 Αρ. 773 ΣτΕ 2017_773
2017 Αρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427
2017 Αρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428