ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Υπολογισμός των εξόδων παράστασης των δημάρχων προέδρων κοινοτήτων αντιδημάρχων προέδρων δημοτικών συμβουλίων και αντιπροέδρων κοινοτήτων.

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :42
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :