ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιούλιος 2019

Σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :1
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.