ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

Συνέχιση απασχόληση ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ μετά τη λήξη προγράμματος του ΟΑΕΔ

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :6652
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.