ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Αύγουστος 2019

Προθεσμία προσαρμογής δημοτικών – κοινοτικών επιχειρήσεων στις διατάξεις του ΚΔΚ

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :55520
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.