ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Ιούλιος 2019

Παράταση της προθεσμίας για την Ολοκλήρωση της Κατάρτισης και Υποβολής του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2009.

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :23
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.