ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Αύγουστος 2019

Νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων ΟΤΑ.

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :16
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :