ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιούλιος 2019

Κρατήσεις για κύρια σύνταξη επί της αντιμισθίας των δημάρχων οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :2044
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.