ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

Κοινοποίηση γνωμοδότησης περί μεταφοράς προσωπικού σε περίπτωση λύσης δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης που προέκυψε από συγχώνευση

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :47184/12
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.