ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Ιούλιος 2019

Κατεπείγουσα συνεδρίαση – Λήψη απόφασης για κατεπείγοντα θέματα από το δημοτικό συμβούλιο (άρθρο 67 του ν. 3852/2010)

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :7079
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.