ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αιρετών που η θητεία τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010 οι οποίοι επέλεξαν έξοδα παράσταση.

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :66889
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.