ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019

Επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :52
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ