ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Ιούλιος 2019

Εκπροσώπηση προέδρου κοινότητας και κοινοτικών συμβούλων στην Γενική Συνέλευση των ΤΕΔΚ.

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :17
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :