ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Εκλογή μελών συλλογικών οργάνων των Δήμων και Περιφερειών για το χρονικό διάστημα 1.1.2013 μέχρι 31.8.2014

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :48132
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.