ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019

Ειδική άδεια και έξοδα παράστασης αιρετών των ΟΤΑ α’ βαθμού.

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :9
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :