ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019

Δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :38
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ