ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 15 Οκτώβριος 2019

Διετή προγράμματα δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄ βαθμού

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :50
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.