ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Ιούλιος 2019

Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄βαθμού

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :450
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.