ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιούλιος 2019

Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :143
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.