ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Αιτιολογική έκθεση Αρχείο .zip (111KB)
Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας Αρχείο .zip (663KB)