ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024


Για να υποβάλλετε αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.
https://apodimoi.gov.gr

Για την συναίνεση επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων, αναφορικά με την αίτηση εγγραφής εξαρτώμενου μέλους α’ βαθμού, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.
https://synaineseis.apodimoi.gov.gr


ΠΡΟΣΟΧΗ: * Εκλογείς εξωτερικού, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 ημερών πριν από την προκήρυξη των εκλογών, ήτοι μετά την 10/4/2023, εφόσον η αίτησή τους έχει εγκριθεί, θα καταχωριστούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού μετά τη διενέργεια των εκλογών της 21ης /5/2023 (άρθρο 101, ν. 5019/2023).  Συνεπώς οι εκλογείς αυτοί ΔΕΝ θα ψηφίσουν στο εξωτερικό στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, αλλά στην Ελλάδα.