ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023

Διακριτή παρακολούθηση δαπανών ΟΤΑ λόγω COVID-19

Πίνακες μηνιαίας καταγραφής δαπανών ΟΤΑ λόγω COVID-19