ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Διακριτή παρακολούθηση δαπανών ΟΤΑ λόγω COVID-19

Πίνακες μηνιαίας καταγραφής δαπανών ΟΤΑ λόγω COVID-19