ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 18 Απρίλιος 2021

Διακριτή παρακολούθηση δαπανών ΟΤΑ λόγω COVID-19

Πίνακες μηνιαίας καταγραφής δαπανών ΟΤΑ λόγω COVID-19