ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021

Διακριτή παρακολούθηση δαπανών ΟΤΑ λόγω COVID-19

Πίνακες μηνιαίας καταγραφής δαπανών ΟΤΑ λόγω COVID-19