ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 20 Οκτώβριος 2019

Διαγραφή από Λίστα Ενημερώσεων

Μόλις ολοκληρώσατε τη διαγραφή σας από την λίστα ενημερώσεων του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το μετανιώσατε;