ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 15 Οκτώβριος 2019
25.06.2019

Υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου του ΥΠ.ΕΣ. ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών της 7ης Ιουλίου 2019

Αρ.Πρωτ. :12538

Αρχεία

Αρχείο