ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 15 Οκτώβριος 2019
24.06.2019

Πρόσκληση για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Αρ.Πρωτ. :47804

Αρχεία

Αρχείο