ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 15 Οκτώβριος 2019
24.06.2019

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών αποστολή αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Περιφερειακές Ενότητες ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Αρ.Πρωτ. :47808

Αρχεία

Αρχείο