ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 15 Οκτώβριος 2019
26.08.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια συσκευών (κονσόλες) και ακουστικών κεφαλής για τις ανάγκες του Τηλεφωνικού Κέντρου Υποδοχής (4000) του ΥΠ.ΕΣ.

Αρ.Πρωτ. :60248

Αρχεία

Αρχείο