ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 21 Σεπτέμβριος 2019
24.04.2019

Διευκρίνιση σχετικά με την πρόσκληση για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των Εκλογών του Μαΐου 2019 με αρ. πρωτ. 29903/18-4-2019. (ΑΔΑΜ:19REQ004825917)

Αρ.Πρωτ. :31048

Αρχεία

Αρχείο