ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 21 Σεπτέμβριος 2019
08.05.2019

Αίτημα κατάθεσης οικονομικών προσφορών για προμήθεια είκοσι (20) πλαστικών στηθαίων οδών και δέκα (10) πλαστικών κώνων σήμανσης για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.

Αρ.Πρωτ. :35273

Αρχεία

Αρχείο