ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 26 Ιούνιος 2019
02.05.2019

Αίτημα για υπηρεσίες βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών βιβλίων, για τις ανάγκες του Τμήματος του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών

Αρ.Πρωτ. :32698

Αρχεία

Αρχείο