ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 21 Σεπτέμβριος 2019
06.05.2019

Αίτημα για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Video Wall για προβολή συμβάντων ασφαλείας και εποπτείας υποδομών ΥΠ.ΕΣ. ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2019

Αρ.Πρωτ. :33809

Αρχεία

Αρχείο