ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 15 Οκτώβριος 2019
24.06.2019

Αίτημα για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Αρ.Πρωτ. :47814

Αρχεία

Αρχείο