ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 21 Σεπτέμβριος 2019
09.05.2019

Αίτημα για την παροχή υπηρεσιών απεικόνισης χαρτών για χρήση στην εφαρμογή «Μάθε πού ψηφίζεις» ενόψει των επερχόμενων εκλογών του Μαΐου 2019

Αρ.Πρωτ. :35571

Αρχεία

Αρχείο