ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021

Δελτία οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ


Α. Στοιχεία διαθεσίμων και υποχρεώσεων ΟΤΑ (άρθρο 107 του ν. 4714//2020)


01. Δελτίο Δεκεμβρίου 2020

02. Δελτίο Μαρτίου 2021

03. Δελτίο Ιουνίου 2021