ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 18 Απρίλιος 2021

Δελτία οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ


Α. Στοιχεία διαθεσίμων και υποχρεώσεων ΟΤΑ (άρθρο 107 του ν. 4714//2020)


01. Δελτίο Δεκεμβρίου 2020