ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Δελτία οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ


Α. Στοιχεία διαθεσίμων και υποχρεώσεων ΟΤΑ (άρθρο 107 του ν. 4714//2020)


01. Δελτίο Δεκεμβρίου 2020

02. Δελτίο Μαρτίου 2021

03. Δελτίο Ιουνίου 2021

04. Δελτίο Σεπτεμβρίου 2021

05. Δελτίο Δεκεμβρίου 2021

06. Δελτίο Μαρτίου 2022

07. Δελτίο Ιουνίου 2022

08. Δελτίο Σεπτεμβρίου 2022

09. Δελτίο Δεκεμβρίου 2022

10. Δελτίο Μαρτίου 2023

11. Δελτίο Ιουνίου 2023

12. Δελτίο Σεπτεμβρίου 2023

13. Δελτίο Δεκεμβρίου 2023