ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι - Γ.Γ. Ιθαγένειας
04.07.2013 Αρ. 27237 Ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Κροατίας στην Ελλάδα. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι πολιτών της Ε.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ