ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023

Χρήσιμα Έγγραφα

Υπόδειγμα προγράμματος εκλογής για τις Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019
Υπόδειγμα προγράμματος εκλογής για τις Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019
Βεβαίωση μη μετάβασης για Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές