ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

18.04.2011 Αρ. 19165 Διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της οργανικής θέσης, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, των αιρετών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και περιφερειακού συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, που λαμβάνουν αντιμισθία.

Διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της οργανικής θέσης, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, των αιρετών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και περιφερειακού συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, που λαμβάνουν αντιμισθία.ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ