ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

06.04.2024 Αρ. 18 Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΕΚΛΟΓΩΝ

30.04.2019 Αρ. 31862 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας

ΕΚΛΟΓΩΝ

30.04.2019 Αρ. 31867 Κοινοποίηση προεδρικού διατάγματος για τον ορισμό ημέρας ψηφοφορίας καθώς και πίνακα προθεσμιών κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαίου 2019 στα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε.

ΕΚΛΟΓΩΝ

24.04.2019 Αρ. 64 Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΕΚΛΟΓΩΝ

09.05.2014 Αρ. 18912 Αποστολή υποδείγματος προγράμματος ψηφοφορίας

Υπόδειγμα ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ