ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

22.05.2014 Αρ. 20844 Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των αιρετών αρχών των Δήμων και των Περιφερειών της Χώρας και των Ελλήνων μελών του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου

ΑρχείοΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

20.05.2014 Αρ. 20633 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των εκλεγέντων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

09.05.2014 Αρ. 18914 Καθορισμός κατηγοριών παροχών & διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες πολιτικών κομμάτων & συνασπισμών & υποψήφιων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

08.05.2014 Αρ. 18672 Kαθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τις εκλογές ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου της 24ης Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

02.05.2014 Αρ. 17778 Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

23.04.2014 Αρ. 16138 Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

15.04.2014 Αρ. 15261 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

15.04.2014 Αρ. 15297 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

14.04.2014 Αρ. 15000 Καθορισμός χρόνου & τρόπου υποβολής δήλωσης από στρατιωτικούς, υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικό Ελληνικής Αστυνομίας & Πυροσβεστικού Σώματος, άσκησης εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές & στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αρχείο ΕΚΛΟΓΩΝ

04.04.2014 Αρ. 13704 Καθορισμός προθεσμιών για το διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24/5/2014, που θα διεξαχθούν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της EE κ.λ.π.

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

04.04.2014 Αρ. 1025/15/63β Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, καθώς και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελώντου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

28.03.2014 Αρ. 12655 Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης – δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

18.03.2014 Αρ. 11330 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.3599/31.01.2014 (Β΄222) απόφασης «Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014»

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

17.03.2014 Αρ. 11098 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών

Αρχείο ΕΚΛΟΓΩΝ

13.03.2014 Αρ. 10474 Καθορισμός τρόπου χρήσης χώρων κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ